Vereenvoudigen processen

Telt u uw voorraad met een rekenmachine? Traag en met het risico op fouten? Heeft de leverancier de aantallen of gewichten in een barcode verstopt? Het uitlezen daarvan is geen rocket science. Met een tablet, een barcode reader en excel is dit zo gefixt. Snel en nauwkeurig.

Wordt informatie over bijvoorbeeld voorraden in drie bestanden aangeleverd en heeft u behoefte aan slechts één? Wilt u werken met een CRM-systeem maar weet niet waar te beginnen?

Dit zijn voorbeelden van projecten die ik bij Arnimex Bvba heb opgepakt. Kampt u met zo’n probleem of dilemma? Contact